MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Chrzest
Autor: Aleksandra Bałoniak, Anna Zellma
Scenariusz jest integralna częścią serii filmów DVD, wydanych nakładem Wydawnictwa Święty Wojciech i TV Religia. Na płycie DVD znajdują się kilkuminutowe filmy, pogrupowane tematycznie. Pakiet zawiera książeczkę ze scenariuszami lekcji. Cele lekcji w opracowanych scenariuszach zostały sformułowane zgodnie z założeniami nowej Podstawy programowej
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– analiza i interpretacja treści prezentowanych w filmie pt. Chrzest;
– rozwijanie zainteresowania postrzeganiem chrztu w różnych wyznaniach (np. wśród katolików, prawosławnych i we wspólnocie baptystów);
– rozwijanie umiejętności dyskutowania na tematy związane z podobieństwami i różnicami dotyczącymi postrzegania chrztu w różnych wyznaniach religijnych;
– kształtowanie postawy dialogu i otwartości na wyznawców innych Kościołów.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
– na podstawie – zaprezentowanego podczas lekcji – filmu edukacyjnego uczeń określa istotę chrztu w różnych wyznaniach;
– po katechezie charakteryzuje, czym jest chrzest w wybranych wyznaniach (np. w Kościele rzymskokatolickim, w Kościele prawosławnym, we wspólnocie chrześcijan baptystów);
– po katechezie wylicza i charakteryzuje znaki mistagogiczne chrztu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.