MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Razem łatwiej - wolnotariat jest jak...
Autor: Julita Nagel
Dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– poznanie pojęcia ‘wolontariat’;
– rozwijanie zainteresowania wolontariatem i poznawanie biblijnych cytatów na temat bezinteresownej służby na rzecz bliźniego;
– odkrywanie wartości bezinteresownego, wspólnotowego wspomagania innych i promocja wolontariatu jako bezinteresownego daru z siebie.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
– na podstawie doświadczenia i służby na rzecz innych wyjaśnia, jaką rolę może pełnić wolontariat w życiu człowieka;
– na podstawie pracy grupowej opowiada, jaką człowiek powinien zająć postawę wobec osób potrzebujących;
– na podstawie doświadczenia i analizowanych tekstów Jana Pawła II, mówiących o wolontariacie, podaje przykłady właściwego, bezinteresownego działania na rzecz innych, które przyczynia się do tworzenia lepszego, wrażliwszego świata;
– sam stwierdza, że wolontariat jest dobrą szkołą życia, otwierającą ludzkie serca;
– inspiruje rówieśników do bezinteresownej służby na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.