MATERIAŁY PRAKTYCZNE

-Urodziny Pana Jezusa -Wyjątkowe urodziny
Autor: Aneta Rayzacher-Majewska
Dla dzieci czteroletnich
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– zapoznanie dzieci z biblijnym opisem Narodzenia Pańskiego;
– przygotowanie dzieci do radosnego przeżywania uroczystości Bożego Narodzenia.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
– prostymi słowami opowiada o narodzeniu Jezusa;
– zna podstawowe zwyczaje związane z obchodami Bożego Narodzenia;
– stara się, by dzięki niemu inni przeżywali radość płynącą ze świąt Bożego Narodzenia.
Metody pracy na lekcji: pogadanka, opowiadanie, zabawa z rekwizytami, kolorowanie, śpiew.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.