Metody pracy na lekcji

Skuteczna interwencja wychowawcza. Część XVI: Wykorzystanie przez nauczyciela ochrony prawnej, przysługującej fnkcjonariuszowi publicznemu
Autor: Zbigniew Barciński, Jerzy Jarosiński
Artykuł archiwalny
Dotychczas w cyklu artykułów „Skuteczna interwencja wychowawcza”[1] analizowaliśmy różne typy trudnych sytuacji i poszukiwaliśmy skutecznych sposobów ich rozwiązania. Poszczególne artykuły dotyczyły interwencji np. w sytuacji agresji słownej wobec nauczyciela, chaosu w klasie, kłamstwa, kradzieży, dręczenia rówieśniczego. Oczywiście, nie wszystkie możliwe typy trudności zostały przeanalizowane. Chcemy teraz zaproponować przegląd tej problematyki z innej perspektywy. Ta perspektywa to spojrzenie na trudne sytuacje przez pryzmat środków dyscyplinujących. O ile wcześniej w centrum analizy znajdowało się konkretne problematyczne zachowanie uczniów, a różnego rodzaju środki były pokazane jako elementy potrzebne do interwencji w tym typie sytuacji, o tyle obecnie w centrum uwagi jest środek postępowania wychowawczego – środek dyscyplinujący.
Przede wszystkim chcemy przyjrzeć się dwóm konkretnym środkom dyscyplinującym.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.