Formacja

Wymowa męczeństwa najmłodszych - święci młodziankowie
Autor: Marek Paweł Tomaszewski
Artykuł archiwalny
Terminem ‘męczennicy’ Kościół określa tylko tych, którzy oddali swoje życie na chwałę prawdziwego Boga, którzy zostali zabici za wiarę i za wyznanie wiary przed niewiernymi, a także tych, którzy – chcąc ustrzec cnotę chrześcijańską konieczną do naśladowania  w obronie cnoty zostali zamordowani.
Dlatego święty Kościół Katolicki, za natchnieniem Ducha Świętego, nie wahał się przyznać męczeńskich kwalifikacji małym dzieciom z Betlejem i okolic, zwanym dziś w języku polskim Świętymi Młodziankami. Kościół uznaje bowiem, że dzieci te, choć nie były w stanie wyznać wiary słowami, wyznały ją przelaniem własnej krwi. Do tego stwierdzenia upoważnia fakt, że dzieci zostały zamordowane wyłącznie z powodu Pana Jezusa, zamiast Niego, z nienawiści, jaką do Jezusa czuł okrutny oprawca – żydowski król Herod.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.