Forum „katechety"

,,Przygotowanie do bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych". X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych - Brenna 23-26.09.2010
Autor: ks. Roman Buchta
Artykuł archiwalny
„W sakramencie bierzmowania Bóg współpracuje z człowiekiem, by go wyposażyć we wszystko, co jest potrzebne do życia zgodnego z Ewangelią (…). Kto nie umie dostrzec wartości otrzymanych darów, nie umie też z nich korzystać”. W ten sposób ks. Edward Staniek podkreśla w Programie duszpasterskim Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2010-2013 znaczenie sakramentu bierzmowania dla osobistego wzrostu w świętości. W przytoczonych uwagach dla „duszpasterskiego jutra” wspomniano trudności związane z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania i – co bardziej istotne – z dalszym życiem w mocy Ducha Świętego. Należy w tym miejscu podkreślić, iż uwagi te odnoszą się do uwarunkowań tzw. duszpasterstwa zwyczajnego. W zdecydowany sposób potęgują się one jednak w ramach duszpasterstwa i katechezy osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.