Forum „katechety"

Wtajemniczenie chrześcijańskie w diecezji siedleckiej
Autor: bp Zbigniew Kiernikowski
Artykuł archiwalny
Sakrament chrztu wszczepia człowieka w Paschalne Misterium Jezusa Chrystusa oraz włącza we wspólnotę Kościoła i uzdalnia do chrześcijańskiego stylu życia. Domaga się on przygotowania do świadomego życia jego łaską – czy będzie to przygotowanie przed przyjęciem chrztu, czy – zwłaszcza w przypadku chrztu niemowląt – po jego otrzymaniu. Krótko przedstawię najbardziej istotne elementy sakramentu chrztu, aby nie poprzestać na ogólnym stwierdzeniu, że gładzi on grzech pierworodny, wprowadza do Kościoła i otwiera drogę do zbawienia. Tę, na ogół znaną, formułę trzeba odnieść do życia, wnikając w zawarte w niej treści i wdrażając w ich przeżywanie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.