„VERBA DOCENT…”

Anna Zellma
Przemiany społeczne ostatnich lat, związane z szybką transformacją od społeczeństwa industrialnego przez postindustrialne do informacyjnego, mają decydujący – ale nie wyłączny – wpływ na postawy młodych wobec drugiego człowieka. Jak pokazują badania empiryczne, jednym z istotnych celów życiowych młodzieży staje się osiągnięcie osobistego szczęścia przez zaspokojenie potrzeb materialnych, niezbędnych do realizacji aspiracji życiowych.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.