Katecheta 2/2010
Katecheta 2/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Mali odkrywcy Bożych dzieł. Kolorowanka katechetyczna
Maria Brzostowska
KSIĄŻKA
9,90 zł 7,43 zł

„...EXEMPLA TRAHUNT”

Bogumiła Ostaszewska
Cele ogólne: budzenie zainteresowania życiem wiary i doświadczaniem radości z wiary; zachęcanie do pójścia za Panem Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem; uświadomienie, że chrześcijanin jest powołany do życia z Bogiem teraz i w wieczności; ukazywanie, że Pan Jezus chce towarzyszyć człowiekowi i pomagać mu w drodze do nieba. Czyni to przez modlitwę, słowo Boże, sakrament pokuty i Eucharystię.
Autor znany redakcji
Cele: uczeń umie zdefiniować pojęcie wartość moralna; zna wartości chrześcijańskie i wie, jakie jest ich znaczenie w życiu młodego człowieka; rozumie, że wybór wartości wymaga podjęcia trudu poszukiwań, ciągłego rozwoju osoby, obrony w realnym, codziennym życiu; umie ukazać konsekwencje wyboru wiary i przedstawić, jaką ponosi odpowiedzialność za bycie świadkiem; rozumie, że człowiek niewierzący, mając świadomość przemijania, powinien opierać się na wartościach ponadczasowych, a wierzący na wartościach ewangelicznych.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.