Katecheta 2/2010
Katecheta 2/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wieczerza z Panem Jezusem. O tym, co najważniejsze we Mszy Świętej
Piotr Krzyżewski
KSIĄŻKA
10,00 zł 8,50 zł

Forum „katechety"

ks. Wojciech Lechów
Rozpoczęta w roku szkolnym 2009/2010 na łamach Katechety debata na temat oceny dwudziestu lat nauczania religii w polskich szkołach zainspirowała Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze do przeprowadzenia dyskusji wśród katechetów diecezji. Okazją ku temu stały się coroczne Jesienne Konferencje Dekanalne księży, katechetów świeckich i zakonnych. Zaproponowano katechetom wymianę uwag i osobistych spostrzeżeń na temat blasków i cieni nauczania religii w szkole, widzianych z perspektywy dwóch dekad, oraz wskazanie postulatów na przyszłość. Wyrażone opinie i sugestie miały na celu zainspirować uczestników do sformułowania postulatów dotyczących rozwijania przekazu katechetycznego w szkole.
Autor znany redakcji
Istnienie zaskakuje bogactwem różnorodnych doświadczeń od wielkich radości po dramaty, które odbierają chęć życia, zapał twórczy i wolę poznania. Największą potrzebą i zadaniem, gdy pragniemy w pełni świadomie przeżywać egzystencję, jest znalezienie sensu i celu życia. Świat baśni może odegrać tu szczególną rolę, gdyż literatura ta stanowi interesujące bogactwo mądrości i uwrażliwia nas na wyższe sprawy świata, pomaga w odkrywaniu własnej tożsamości i powołania.
ks. Jarosław Kowalczyk
2 grudnia 2009 roku, z okazji trwających w pierwszym tygodniu grudnia Dni Autyzmu, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja pod hasłem: Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna. Zorganizowały ją wspólnie: Fundacja Alpha oraz Katedra Katechetyki Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski oraz Jego Ekscelencja ks. abp Józef Życiński Metropolita Lubelski.
ks. Krzysztof Kantowski
W dniach od 8 do 9 czerwca 2009 roku w Archidiecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Trzęsaczu (archidiecezja szczecińsko-kamieńska)odbyło się zorganizowane przez Katedrę Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego VI sympozjum z cyklu Nadbałtyckich Debat Katechetyków Polskich. Paweł Kostecki:Czym Konkurs Papieski, organizowany przez Instytut Tertio Millennio, różni się od innych tego typu projektów?Ewa Janus: Jest kilka różnic. Wymieniając dwie główne, trzeba powiedzieć o tym, co Konkurs Papieski daje uczestnikom i o tym, jak taki konkurs wygląda od zaplecza. Przede wszystkim pozwala na twórcze spotkanie z myślą Jana Pawła II. Z racji swojej formuły konkurs wymaga od uczestników zarówno zaznajomienia się z informacjami dotyczącymi życia i nauczania Jana Pawła II, jak również przez kolejne etapy (całość trwa prawie 4 miesiące) pogłębiania tej wiedzy i osobistej interpretacji oraz odniesienia do poznanych treści. Po drugie, jest to największy tego typu konkurs w Polsce, a wyróżniającą rzeczą jest jego swoista ewolucja. Sześć lat temu zaczynał się on od 2 organizatorów, obejmował tylko region małopolski i zgromadził 133 uczestników. Natomiast ostatnia edycja miała już zasięg ogólnopolski, zgromadziła ok. 30 wolontariuszy i prawie 6 tys. młodych ludzi. I właśnie Ci ludzie są ogromną siłą i kapitałem tego przedsięwzięcia, tworząc środowisko, które w ten sposób propaguje myśl Jana Pawła II, stawiając społeczny pomnik papieżowi Polakowi.
Tomasz Nowak
Wydaje się, że organizacja przedsięwzięcia realizowanego z wielkim rozmachem, przekracza możliwości zwykłego człowieka. Poznańskie Misterium Męki Pańskiej dowodzi, iż niekoniecznie. Siły są potrzebne, ale trzeba i można czerpać je z wielu źródeł. Pięknie ukazują to materiały dodatkowe pięć filmów dokumentalnych, zamieszczonych na wydanym właśnie DVD z zapisem tego niezwykłego widowiska.Misterium narodziło się spontanicznie, ale cały czas dojrzewa....
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.