Katecheta 3/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wyjątkowy dzień
Anne-Dauphine Julliand
KSIĄŻKA
24,90 zł 5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Powołani do świętości - Jan Maria Vianney
Autor: Maria Frela, Longina Cywińska
Dla uczniów klas II-IV
Cele ogólne:
– uświadomienie uczniom, że każdy człowiek jest powołany do świętości,
– przybliżenie uczniom postaci św. Jana Marii Vianneya.
Cele szczegółowe:
– uczeń umie powiedzieć, że miłość do Pana Boga i drugiego człowieka są drogą do świętości;
– uczeń rozumie, że Jan Maria Vianney jest wzorem człowieka, który wypełnia wolę Boga;
– uczeń potrafi określić zachowania, postawy świadczące o miłości do Boga i człowieka.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.