Katecheta 3/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Życie Jezusa. Katecheza dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową
Maria Brzostowska
KSIĄŻKA
9,90 zł 8,40 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Jak dwa kawałki wosku..."Poradnik modlitewny św. Jana Vianneya
Autor: Elżbieta Tkocz
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Cel ogólny:
– zapoznanie się z życiem św. Jana Vianneya,
– przekazanie prawdy o wartości modlitwy w życiu chrześcijanina.
Cele operacyjne:
– uczeń zna kluczowe wydarzenia związane z życiem św. Jana Vianneya;
– rozumie, jakie znaczenie miała modlitwa w życiu św. Jana Vianneya;
– potrafi uzasadnić wartość modlitwy w życiu człowieka;
– podejmuje refleksję nad kondycją własnego życia modlitewnego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.