„...EXEMPLA TRAHUNT”

Zbigniew Kruszewski
Dla uczniów klas I gimnazjalnych, w których taki zwyczaj/obowiązek istnieje
ks. Janusz Misiewicz
Artykuł archiwalny
Paulina Skrzynecka, Barbara Nowosielska
Dla uczniów gimnazjum dla uczniów gimnazjumCele: - uczeń potrafi wymienić Siedem grzechów głównych; poznaje grzechy cudze, przeciwko Duchowi Świętemu i wołające o pomstę do nieba; rozumie, że grzech jest chorobą duszy; pragnie doświadczyć uzdrawiającej łaski Jezusa Lekarza w sakramencie pojednania ukazanie uczniom prawdziwego obrazu Boga, który poszukuje człowieka i wychodzi mu na spotkanie, aby obdarować go swoją miłością; kształtowanie w uczniach pragnienia stawania przed Bogiem w postawie prawdy, odważnego ukazywania swojej autentycznej twarzy bez lęku przed potępieniem, odrzuceniem, surową krytyką. uświadomienie uczniom prawdy o Bożej miłości, która sprawia, że zagubiony w świecie człowiek jest poszukiwany przez Boga z wielką troską; wychowanie uczniów do osobowego przeżywania spotkań z Bogiem; uświadomienie uczniom, że droga i życie Wielkich Kapłanów było naznaczone trudnościami; zachęcenie uczniów do pokonywania trudności, które pojawiają się w ich życiu; pokazanie uczniom, że życie trzeba budować na trwałym fundamencie. wprowadzenie uczniów w dzieło ewangelizacji poprzez wzajemną zachętę do spotykania się z Bogiem.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.