Formacja

Formacja ludzka katechetów
Autor: ks.Jerzy Smoleń
Artykuł archiwalny
Praca katechetyczna wymaga dziś, bardziej niż wczoraj, ogromnego wysiłku i ogromnej odwagi. Mimo że od czasu do czasu niektóre media próbują deprecjonować zawód nauczyciela religii/katechety, nagłaśniając, przeważnie nieuczciwie, pojedyncze smutne sytuacje z udziałem katechetów – zarówno duchownych, jak i świeckich, katecheci tworzą krąg osób cieszących się autorytetem. Często zdarza się, że to katechetę prosi się na negocjatora w trudnych szkolnych sprawach, że do katechety zwraca się z prośbą o pomoc w sytuacjach konfliktowych, że z katechetą rozmawiają i dorośli, i młodzi jak ze specjalistą, autorytetem w ważnych kwestiach dotyczących życia. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.