Forum „katechety"

Zaburzenia integracji sensorycznej w rozwoju dziecka
Autor: Justyna Pilecka-Zouaidia
Artykuł archiwalny
Rozwój dziecka – zarówno zdrowego, jak i niepełnosprawnego – jest procesem ciągłym, w którym można wyróżnić kolejne etapy. Zjawiskiem prawidłowym są różnice w długości trwania i przebiegu poszczególnych etapów. Najważniejsze, aby dziecko przechodziło przez kolejne stadia rozwojowe, gromadząc odpowiednio duży zasób własnych doświadczeń. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że każde dziecko – zdrowe oraz o zakłóconym rozwoju potrzebuje czasu na przebycie kolejnych faz rozwojowych. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.