Metody pracy na lekcji

Skuteczna interwencja wychowawcza. Część XIV: Wagary
Autor: Zbigniew Barciński, Alina Dziewięcka
Artykuł archiwalny
Tematem niniejszego artykułu jest poszukiwanie skutecznych sposobów interwencji wychowawczej w sytuacji, kiedy uczniowie wagarują. Najpierw przyjrzymy się przykładowym sytuacjom tego typu, potem poszukamy odpowiedzi na pytanie o cele interwencji w takich przypadkach, a na koniec zastanowimy się, jak w takiej sytuacji przeprowadzić skuteczną interwencję wychowawczą.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.