Katecheta 7/2010
Katecheta 7/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
W szkole miłości św. Pawła
s. Urszula Kłusek SAC
KSIĄŻKA
1,00 zł

Co piszą inni?

Pismo Święte, rodzina i ewangelizacja ("Catechesi", Włochy)
Autor: ks. Maciej K. Kubiak
Artykuł archiwalny
„Catechesi” to najważniejsze pismo katechetyczne ukazujące się we Włoszech pod patronatem Centro Evangelizzazione e Catechesi Don Bosco. Lektura czterech zeszytów włoskiego dwumiesięcznika, wydanych w roku szkolnym 2009/2010, pozwala wskazać trzy kluczowe zagadnienia, których znajomość może stać się ważnym elementem w dyskusji nad przyszłością katechezy nie tylko na Półwyspie Apenińskim, ale również i w Polsce. Na pierwszym miejscu trzeba postawić kwestię biblijnego wymiaru katechezy (katecheza a Pismo Święte); kolejne ważne zagadnienie to sprawa relacji pomiędzy katechezą a tzw. pierwszym głoszeniem. Trzeci punkt dotyczy powiązania katechezy (parafialnej i szkolnej) ze środowiskiem rodzinnym katechizowanych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.