Katecheta 7/2010
Katecheta 7/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz bierzmowanie
Piotr Krzyżewski
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,90 zł

Co piszą inni?

Teologiczno-pedagogiczne idee w kwartalniku "The Sower" (Wielka Brytania)
Autor: Anna Zellma
Artykuł archiwalny
Określony w tytule obszar tematyczny nawiązuje do analiz podjętych w roku 2009, które zostały opublikowane w numerze 7-8 miesięcznika „Katecheta”. Kontynuując tę ideę, warto zwrócić uwagę na zagadnienia podjęte w kolejnych numerach kwartalnika „The Sower” (pol. Siewca), tj. w numerach, które ukazały się od lipca 2009 do marca 2010 roku. Każdy z nich ma temat wiodący, analizowany zarówno z perspektywy pedagogiczno-katechetycznej, jak i teologicznej. Autorzy artykułów wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom, przekazują pogłębioną analizę aktualnych problemów pastoralnych i katechetycznych, które wymagają nowej refleksji oraz inspirują do dowartościowania problematyki teologicznej w szkolnej i parafialnej katechezie. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.