Katecheta 7/2010
Katecheta 7/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
O wychowaniu przedszkolaka
Beata Nadolna
KSIĄŻKA
16,00 zł 1,00 zł

Forum „katechety"

Na trzecie dziesięciolecie... Katecheza - świadkiem w świecie nauki
Autor: Andrzej Sobieraj
Artykuł archiwalny
Jednym z kierunków, który – w dobie rozwoju poszczególnych dyscyplin naukowych – musi podjąć katecheza, aby odegrać istotną rolę w procesie edukacyjnym i wychowawczym, jest współpraca na polu merytorycznym oraz dydaktycznym. Nieuniknionym elementem tej współpracy powinna być otwartość i wymiana wzajemnych doświadczeń. Uzasadniona i wręcz konieczna otwartość katechezy na ogólnie i szeroko rozumianą naukę (effatyzm interdyscyplinarny)[1], wbrew pozorom, nie musi jednak stać się źródłem sukcesu samym w sobie i, godną miana posłannictwa Chrystusowego, metodą realizacji misji Kościoła w świecie i społeczeństwie. Metoda opierająca się na automatyzmie nie może bowiem właściwie funkcjonować w katechezie, bo mogłoby to grozić utratą jej tożsamości czy też zarzuceniem duchowego wymiaru.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.