Katecheta 7/2010
Katecheta 7/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
W szkole miłości św. Pawła
s. Urszula Kłusek SAC
KSIĄŻKA
1,00 zł

Forum „katechety"

O katechezie, jej przyszłości, szkole, Kościele i katechetach... Zapis rozmowy między katechetami archidiecezji poznańskiej - Poznań, 9 czerwca 2010r.
Autor: redakcja miesięcznika "Katecheta"
Artykuł archiwalny
Aleksandra Bałoniak: Spotykamy się 9 czerwca. Dziś został zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego nowy program do nauki religii. Można powiedzieć: „idzie nowe”. Mamy za sobą dwadzieścia lat obecności katechezy w szkole. Przez miniony rok na łamach „Katechety” próbowaliśmy ten czas podsumować, tworzyliśmy bilans zysków i strat. Przed nami nowy etap…
W tej rozmowie skupimy się nad przyszłością katechezy… Jak miałaby ona wyglądać w szkole, rodzinie, parafii? Spróbujmy podzielić się tym, co czujemy, przewidujemy. Czy katecheza przyszłości powinna być kontynuacją modeli wypracowanych, czy też rodzi się potrzeba tworzenia nowego modelu, nowej jakości?

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.