Katecheta 9/2010
Katecheta 9/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bella
Lisa Samson
KSIĄŻKA
25,00 zł 20,90 zł

Metody pracy na lekcji

Skuteczna interwencja wychowawcza. Część XV: Dręczenie ucznia przez uczniów (2)
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
Pierwsza część niniejszego artykułu miała następującą strukturę: I. PRZYKŁADOWE SYTUACJE (12 opisów sytuacji dręczenia rówieśniczego), II. ANALIZA (m.in. pod kątem możliwych motywów tego typu działań), III. CELE INTERWENCJI (określenie celu doraźnego oraz długofalowego interwencji w sytuacjach dręczenia), IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INTERWENCJI (poszukiwanie skutecznych sposobów reagowania na sytuacje dręczenia rówieśniczego). To ostatnie zagadnienie zostało jedynie zarysowane w sposób ogólny. Przeprowadzono (A) analizę interwencji w przytoczonych wcześniej sytuacjach dręczenia rówieśniczego. Obecnie przyjrzymy się (B) przepisom prawnym, które można odnieść do sytuacji dręczenia rówieśniczego, przeanalizujemy (C) przykładową procedurę szkolną w tego typu sytuacjach, przyjrzymy się (D) wybranym programom wychowawczym, mającym przeciwdziałać dręczeniu rówieśniczemu, sformułujemy (E) wnioski o charakterze ogólnym.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.