Katecheta 9/2010
Katecheta 9/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
O problemach nastolatków
Bogna Białecka
KSIĄŻKA
19,90 zł 10,00 zł

Formacja

Katechizacja w służbie nowej ewangelizacji i w katolickiej nauce społecznej-część I
Autor: ks. Mariusz Sztaba
Artykuł archiwalny
Jan Paweł II na progu trzeciego tysiąclecia apelował w liście Novo millenio ineunte o odczytywanie rzeczywistości społecznej w świetle Ewangelii. Pisał wówczas, że „(…) ten aspekt etyczno-społeczny jawi się jako nieodzowny wymiar chrześcijańskiego świadectwa: należy odrzucać pokusę duchowości skupionej na wewnętrznych, indywidualnych przeżyciach, którą trudno byłoby pogodzić z wymogami miłosierdzia, a ponadto z logiką Wcielenia i ostatecznie nawet z chrześcijańską eschatologią. Choć uświadamia nam ona względność historii, nie zwalnia nas bynajmniej z obowiązku budowania jej. Szczególnie aktualne pozostaje w tym kontekście nauczanie Soboru Watykańskiego II: »nauka chrześcijańska nie odwraca człowieka od budowania świata i nie zachęca go do zaniedbywania dobra bliźnich, lecz raczej silniej wiąże go z obowiązkiem wypełniania tych rzeczy«”.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.