Katecheta 9/2010
Katecheta 9/2010
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

„VERBA DOCENT…”

Anna Zellma
Fakt, że nauczanie religii odbywa się w polskiej szkole, ma niewątpliwie wpływ na jakość programowania edukacji religijnej dzieci i młodzieży. Istotnym czynnikiem zmian w zakresie koncepcji dydaktyczno-metodycznych lekcji religii, jakie dokonują się od roku 1990 do chwili obecnej, są przemiany systemu oświaty, podstaw programowych kształcenia ogólnego, sposobów opracowywania oraz wdrażania wewnątrzszkolnych i przedmiotowych systemów oceniania czy też dokonywania pomiaru osiągnięć edukacyjnych w szkole
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.