KŁOPOTLIWE PYTANIA

- Jakie jest główne przesłanie biblijnej Księgi Barucha? - Jakie grzechy piętnowali prorocy okresu perskiego?
Autor: Dariusz Adamczyk
Artykuł archiwalny
Księga Barucha ukazuje religijne życie wspólnoty żydowskiej na wygnaniu w Babilonie. Izraelici nie są jednak pozbawieni nadziei, mimo ciągle jeszcze żywego wspomnienia o zburzeniu Jerozolimy i świątyni (Ba 4,5-5,9). Nadzieja wygnańców opiera się na wierności przymierzu, które Bóg zawarł z narodem wybranym. Baruch przekazuje krzepiące słowa, że Bóg pozwoli swojemu ludowi powrócić do ziemi ojczystej i zbudować nową świątynię (Ba 4,5.21.27.30).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.