Metody pracy na lekcji

Jak własną postawą głosić Ewangelię?
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
Jak głoszono by Ewangelię, gdyby w jednym momencie wszyscy stracili głos? Papież nie przemówiłby do wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra (pamiętamy tę scenę?), biskupi nie mogliby wygłaszać kazań, a księża, siostry zakonne i katecheci nie byliby w stanie katechizować. Rodzice nie mogliby nakazywać swoim dzieciom, by szły do kościoła ani zwracać im uwagi, że źle postępują.
Wyobraźcie sobie, że w niebie zapada taka decyzja: od dzisiaj na ziemi nikt nie będzie mógł wypowiedzieć ani jednego słowa. Wszyscy staną się niemi. Jak głosiłbyś Chrystusa i jak wychowywałbyś własne dzieci, jak przekazywałbyś innym ludziom prawdę o zbawieniu?

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.