Formacja

„Niezwyciężona pod mieczem…” Wymowa życia i męczeństwa bł. Karoliny Kózkówny
Autor: Marek Paweł Tomaszewski
Artykuł archiwalny
Jezus, Syn Boży, dając za nas swe życie, pouczył nas, że nikt nie ma większej miłości od tego, kto życie swoje daje za Niego i za swych braci (por. J 3,16; J 15,13). Stąd też, do okazywania tego najwyższego świadectwa miłości wobec prześladowców powołani zostali niektórzy chrześcijanie, już od najdawniejszych czasów i zawsze będą powoływani. Toteż męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistrza przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawienia świata i naśladuje go w przelaniu krwi, jest uważane przez Kościół za wyjątkowy dar i najwyższą próbę miłości (por. Sob. Wat. II, KK 42). Do takich uczniów może być zaliczona również Służebnica Boża Karolina Kózkówna, która w swoim krótkim życiu upodobniła się do Chrystusa, naśladując Go w miłości i uległości względem woli Ojca, przyjęła męczeństwo jako najbardziej wymowny znak miłości, broniąc swej czystości. Jej śmierć jest zarazem największym świadectwem miłości wobec ludzi (Kongregacja ds. Świętych, Dekret o męczeństwie Karoliny Kózkówny, Rzym, 30 IV 1986).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.