Forum „katechety"

Biskupi polscy o katechezie. Zebranie plenarne Episkopatu Polski - Licheń, 24-25 czerwca 2011r.
Autor: ks.Czesław Walentowicz
Artykuł archiwalny
Katecheza w Polsce cieszy się szczególną troską pasterzy Kościoła, a sprawy katechetyczne są poruszane niemalże na każdej sesji. Tegoroczne 355. zebranie plenarne Episkopatu Polski, odbywające się w dniach 24-25 czerwca 2011 roku w Licheniu, zostało nadrzędnie poświęcone katechezie, co świadczy o jej ważnej roli w ewangelizacji i wychowaniu młodego pokolenia. Biskup Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Episkopatu Polski, w trakcie zebrania wyraził głębokie przekonanie o istotnej roli, jaką spełnia katecheza w szkole. Podkreślał, jak ważną i fundamentalną częścią katechezy jest spójność wiary z wiedzą przekazywaną na innych lekcjach. Katecheza szkolna powinna być rozumiana nie tylko jako nauka religii skierowana do dzieci, ale także jako istotny element nowej ewangelizacji, docierającej do rodzin katechizowanych, wśród których są poszukujący i niewierzący.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.