Forum „katechety"

Odpowiedzialność za posługę katechetyczną w Kościele. Refleksje teologiczno-pastoralne
Autor: ks.Sylwester Warzyński
Artykuł archiwalny
Dyrektorium ogólnym o katechizacji z 1997 roku czytamy, że „(…) prawdziwym i rzeczywistym podmiotem katechezy jest Kościół. Katecheza jest bowiem działaniem eklezjalnym” (DOK 78). Jako jedna z form posługi głoszenia słowa Bożego jest kierowana przez Kościół do Kościoła. To na Kościele zatem spoczywa szczególna odpowiedzialność za katechezę. W Dyrektorium katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce, powołującym się na wiele innych dokumentów, napisano: „Pośród wszystkich posług i służb, przez które Kościół (...) realizuje swoją misję ewangelizacyjną, wyjątkowe miejsce zajmuje posługa katechetyczna” (PDK 219). Toteż katecheza stanowiła zawsze jedno z najważniejszych zadań posługi duszpasterskiej Kościoła, a zarazem przedmiot szczególnej troski (CT 1); zarówno święty obowiązek, zrodzony z mandatu misyjnego zmartwychwstałego Pana (Mt 28,19-20), jak i trwałe, niezbywalne prawo, wynikające z przyjęcia chrztu, na mocy którego każdy ochrzczony ma „niezaprzeczalne prawo otrzymać od Kościoła naukę i wychowanie, które umożliwią mu dojście do życia prawdziwie chrześcijańskiego”(CT 14). Od tego, na ile Kościół lokalny (diecezja) i wspólnota parafialna dadzą pierwszeństwo katechezie, zależy rozwój ich życia wewnętrznego jako wspólnoty wierzących oraz ich działania na zewnątrz jako wspólnoty misyjnej (CT 15).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.