„VERBA DOCENT…”

Marian Śnieżyński
Dialog stanowi taką formę komunikacji, której należy uczyć w szkole. Jest to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które na wszystkich szczeblach edukacji, nie wyłączając studiów wyższych, winno się mieć na uwadze. Sztukę dialogu daje się urzeczywistnić, może ona zaistnieć w toku nauczania wszystkich przedmiotów, w tym także i katechezy, a realizowana konsekwentnie i solidarnie przez wszystkich nauczycieli może wykształcić u wychowanków taką umiejętność prowadzenia rozmowy, która będzie stanowić przykład dla wielu dorosłych.
ks. Radosław Chałupniak
„Youcat” jest słowem, które w ostatnim czasie w kręgach kościelnych – i nie tylko – wywołało sporo dyskusji, ale także obudziło duże nadzieje dotyczące m.in. polskiej katechezy. W krótkim przedłożeniu chciałbym raz jeszcze wskazać na pewne możliwości, jakie wiążą się z nowym ogólnokościelnym katechizmem dla młodzieży, który – choć nie jest może dziełem doskonałym – posiada jednakże wiele walorów i może stać się cenną inspiracją w pracy katechetycznej.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.