Katecheta 11/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Opactwo
James Martin
KSIĄŻKA
26,90 zł 22,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

- Adwent - przygotowujemy się do Bożego Narodzenia. Katecheza dla 5-latków - Uczymy się składać życzenia. Katecheza dla 5-latków - Narodziny Jezusa. Katecheza dla 5-latków
Autor: Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala
Katecheza dla 5 latków
Cele ogólne:
– poznanie prawdy, że w Adwencie przygotowujemy się na przyjście Jezusa;
– wdrażanie do systematycznej modlitwy słowami: „Zdrowaś Maryjo”.
Wymagania programowe. Dziecko po katechezie:
– wyjaśnia swoimi słowami pojęcia: Adwent, wieniec adwentowy;
– pamięta, że w czasie Adwentu przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia;
– opowiada, na czym polega godne i dobre przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.
Metody i techniki: opowiadanie, wyjaśnienie, rymowanka, ćwiczenie rytmiczne, praca plastyczna.
Środki dydaktyczne: tekst modlitwy „Zdrowaś Maryjo”, wieniec adwentowy, karty pracy – czarno-biały rysunek wieńca adwentowego, płomienie świec wycięte z kolorowego papieru, pacynka chłopca (postać, rysunek, maskotka).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.