Katecheta 11/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Szymon Piotr. Uczeń-misjonarz
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

Forum „katechety"

„Verbum Domini” DLA KATECHETYCZNEJ POSŁUGI SŁOWA Sprawozdanie z Sympozjum Wykładowców Katechetyki – Częstochowa, 14-15 września 2011 r.
Autor: ks. Andrzej Kielian
Artykuł archiwalny
Znaczenie posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Benedykta XVI o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła stało się inspiracją do podjęcia katechetycznych refleksji. Ich celem było ukazanie na nowo w dzisiejszej katechezie wysiłku odkrywania słowa Bożego, „będącego źródłem nieustannej odnowy” (VD 1). Tematyka ta w polskim środowisku katechetycznym jest podejmowana sukcesywnie, od momentu ogłoszenia adhortacji przez papieża Benedykta XVI. Dokument przekazuje bowiem katechetom i wszystkim związanym z katechezą Kościoła istotne do przemyślenia inspiracje, związane z potrzebą odnowy wiary oraz znaczenia słowa Bożego dla wspólnoty kościelnej, jak i dla prowadzonej w jej imieniu działalności katechetycznej. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.