Katecheta 12/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pierwsze lata w szkole
Bogna Białecka
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Dom Boży- naszym domem. Program szkolnych rekolekcji wielkopostnych dla klas I-III szkoły podstawowej, skorelowanych z tematem roku duszpasterskiego 2011/2012 "Kościół naszym domem"
Autor: Aneta Rayzacher-Majewska
Program szkolnych rekolekcji wielkopostnych dla klas I-III szkoły podstawowej, skorelowanych z tematem roku duszpasterskiego 2011/2012 „Kościół naszym domem”
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– zainteresowanie biblijnym przesłaniem, ukazującym Kościół jako wspólnotę wierzących;
– ukazanie odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła jako obowiązku każdego chrześcijanina, ze szczególnym wskazaniem na parafię;
– uświadomienie związku pomiędzy przynależnością do Kościoła a aktywnym udziałem w przeżywaniu wiary;
– rozwijanie umiejętności świadczenia o uczestnictwie we wspólnocie Kościoła.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
– na podstawie doświadczenia i spotkań potrafi omówić szerokie znaczenie domu w życiu człowieka;
– powołując się na wybrane teksty biblijne, potrafi wyjaśnić własnymi słowami konieczność troski o Kościół (w znaczeniu wspólnoty i budynku);
– rozumie, że chrzest jest włączeniem w życie Kościoła, natomiast inne sakramenty umacniają w trwaniu we wspólnocie;
– na podstawie dotychczasowej wiedzy i treści przekazanych na spotkaniach omawia właściwe zachowanie w kościele i je uzasadnia;
– wymienia różne sposoby troski o innych członków wspólnoty Kościoła;
– podaje nazwę i adres własnej parafii, rozumiejąc, że jest to dla niego szczególne miejsce spotkań z Bogiem.
 
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.