Katecheta 12/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święty Jan Paweł II Best
seller
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
35,90 zł 30,50 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Projekt rekolekcji szkolnych dla gimnazjum, skorelowanych z tematem roku duszpasterskiego "Kościół naszym domem"
Autor: s.Faustyna Hipnarowicz
Dla gimnazjum
Celem projektu jest refleksja nad tajemnicą Kościoła oraz przygotowanie do świąt Wielkiejnocy.
 
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– uświadomienie potrzeby „zadomowienia” ochrzczonych w Kościele;
– kształtowanie współodpowiedzialności za „udomowienie” Kościoła;
– odnalezienie własnego miejsca w Kościele;
– kształtowanie postawy modlitwy w rodzinie;
– ukazywanie Matki Bożej jako wzoru komunii z Bogiem i ludźmi;
– pomoc w odkrywaniu charyzmatów i ducha służby we wspólnocie parafialnej;
– podniesienie poziomu moralnego społeczności szkolnej.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
– po rekolekcjach umie wyjaśnić hasło roku duszpasterskiego: „Kościół naszym domem”;
– w trakcie zajęć, prowadzonych pierwszego dnia rekolekcji, nazywa posiadany przez siebie obraz Kościoła (instytucja, wspólnota, dom) oraz wykonuje plakat ilustrujący własne wyobrażenie o Kościele;
– po zakończeniu drugiego dnia rekolekcji samodzielnie określa warunki konieczne do tego, by poczuć się w Kościele bardziej „jak u siebie”, bardziej „jak w domu” oraz wylicza i uzasadnia możliwości własnego zaangażowania we wspólnotę Kościoła;
– na koniec trzeciego dnia samodzielnie wyjaśnia pojęcie rodziny jako Kościoła domowego oraz wymienia sposoby uświęcania własnej codzienności.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.