Katecheta 12/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz z katechizmu
Anna i Tomasz Wełniak
KSIĄŻKA
13,90 zł 11,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Zarys projektu rekolekcji szkolnych dla szkoły ponadgimnazjalnej, skorelowanych z tematem roku duszpasterskiego "Kościół naszym domem"
Autor: Ryszard Błochowiak
Dla szkoły ponadgimnazjalnej
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła;
– odnawianie i budowanie ducha komunii we wspólnocie Kościoła;
– odnawianie świadomości Ojcostwa Bożego jako źródła komunii w Kościele;
– budzenie do zaangażowania w Kościele i współodpowiedzialności za Kościół.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
– po katechezach wprowadzających w rekolekcje uczeń – na podstawie Lumen gentium – wyjaśnia, co stanowi istotę Kościoła;
– po katechezach wprowadzających w rekolekcje uczeń wskazuje podobieństwa i różnice w różnych duchowościach chrześcijańskich;
– po katechezach wprowadzających w rekolekcje uczeń wymienia drogi rozwoju wspólnoty parafialnej według Christifideles laici;
– po zakończeniu projektu uczeń samodzielnie prezentuje możliwości zaangażowania się młodzieży w rozwój parafii,
– po rekolekcjach uczeń wymienia sposoby dzielenia się z przeżywającymi trudności życiowe oraz podaje sposoby wspierania takich ludzi.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.