Katecheta 12/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Uwaga anioły!
br. Tadeusz Ruciński
KSIĄŻKA
19,90 zł 16,90 zł

Forum „katechety"

Katechetyczna ścieżka realizacji programu duszpasterskiego "Kościół naszym domem"
Autor: ks. Marek Korgul
Wśród celów programu duszpasterskiego na rok 2011/2012 należy wymienić: pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła, ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego, umocnienie ducha ekumenizmu, pomoc w odkrywaniu własnego miejsca w Kościele, pogłębianie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół, odnawianie i budowanie struktur komunijnych.Wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w troistym zadaniu: głoszeniu słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów oraz posłudze miłości. Są to zadania ściśle ze sobą powiązane. Wymienia się je wśród podstawowych funkcji Kościoła, których w realizacji misji Kościoła nie wolno przeoczyć.Poniżej zostaną zaprezentowane propozycje realizowania programu duszpasterskiego w katechezie szkolnej i parafialnej.
Tegoroczny Program duszpasterski „Kościół naszym domem” stanowi kontynuację – rozpoczętego przed rokiem – trzyletniego cyklu pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce, w myśl hasła: Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2010-2013 inspiruje wierzących do odkrywania komunii z Bogiem, by w konsekwencji budować wspólnotę między siostrami i braćmi, szczególnie poprzez wspieranie i tworzenie struktur komunijnych, by wreszcie mogły się stawać narzędziem ewangelizacji.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.