Prezentacje

Plansze katechetyczne
Autor: ., (oprac. własne)
Artykuł archiwalny
ŚWIĘTY WOJCIECH WYDAWNICTWO
 
poleca
 
PLANSZE NA LEKCJE RELIGII
 
 
Tematyka plansz
 
* Biblia – księgą natchnioną
* Kościół w dziejach Zbawienia
* Podział procentowy religii na świecie oraz Kościołów chrześcijańskich w Polsce
* Podział Starego i Nowego Testamentu (2 plansze)
 
Polecamy pięć plansz edukacyjnych, które mogą uatrakcyjnić przekazywanie treści na lekcjach religii, do wykorzystania przy omawianiu wielu tematów, zwłaszcza w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, jak również w starszych klasach szkoły podstawowej. Eksponowane na ścianach klasopracowni ułatwiają zapamiętywanie ważnych treści; są pomocą szczególnie dla tzw. „wzrokowców”.
Zostały przygotowane z myślą o wszystkich rodzajach i typach szkół, poziomach edukacyjnych, podręcznikach istniejących na rynku oraz z myślą o nauczycielach religii poszukujących dobrych pomocy. Plansze biblijne z powodzeniem mogą być wykorzystywane także przez nauczycieli języka polskiego.
 
Plansze spełniają funkcję:
– edukacyjną,
– informacyjną,
– systematyzującą wiedzę,
– utrwalającą;
– mogą służyć jako wystrój klasopracowni, a przez to wspomagać proces zapamiętywania przekazywanych treści.
 
Plansza: „Kościół w dziejach zbawienia” do wykorzystania przy omawianiu następujących tematów:
– Święte wydarzenie dnia Pięćdziesiątnicy (kl. VI),
– Duch Święty jednoczy i umacnia Kościół (kl. VI),
– Jakiego wyboru dokonuje człowiek, przyjmując chrzest? (kl. VI),
– Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski (kl. VI),
– My jesteśmy Kościołem (gimnazjum, kl. I),
– Zbawcze czyny Jezusa Chrystusa (szkoła ponadgimnazjalna, kl. I),
– Jezus głową Kościoła (szkoła ponadgimnazjalna, kl. I),
– Duch Boży jak wiatr, jak oddech (szkoła ponadgimnazjalna, kl. I),
– Boża społeczność Kościół (szkoła ponadgimnazjalna, kl. I),
– Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół (szkoła ponadgimnazjalna, kl. I),
– Struktura Kościoła (szkoła ponadgimnazjalna, kl. I),
– Moja misja w Kościele (szkoła ponadgimnazjalna, kl. I).
 
Plansza: „Biblia – księgą natchnioną” do wykorzystania przy omawianiu następujących tematów:
– Jak należy czytać Pismo Święte? (kl. IV),
– Jak powstał Stary Testament? (kl. IV),
– O czym dowiadujemy się z pierwszych rozdziałów Świętej Księgi? (kl. IV),
– List Ojca do dzieci (gimnazjum, kl. I),
– Rola człowieka w powstaniu Świętych Ksiąg (gimnazjum, kl. I),
– Aby zrozumieć Pismo Święte, potrzebna jest wiedza (gimnazjum, kl. I),
– Biblia księgą natchnienia i prawdy (szkoła ponadgimnazjalna, kl. I).
 
Plansza: „Podział procentowy religii na świecie oraz Kościołów chrześcijańskich w Polsce” do wykorzystania przy omawianiu następujących tematów:
– Wejście Polski w krąg ludów chrześcijańskich (kl. VI),
– Chrześcijańskie dziedzictwo – nasza wdzięczność i odpowiedzialność (kl. VI),
– Umacniać wspólnotę Kościoła (kl. VI),
– Wystąpienie Marcina Lutra (gimnazjum, kl. I),
– „Spraw, byśmy wrócili do Twojej jedności” (gimnazjum, kl. II),
– Odkryć religijny pierwiastek życia (szkoła ponadgimnazjalna, kl. II).
 
Plansze: „Podział Starego Testamentu”, „Podział Nowego Testamentu” do wykorzystania przy omawianiu następujących tematów:
– Odnaleźć Boga na kartach Pisma Świętego (kl. IV),
– Jedyna, wyjątkowa Księga (kl. IV),
– O czym dowiem się z Pisma Świętego? (kl. IV),
– Jak należy czytać Pismo Święte? (kl. IV),
– O czym dowiadujemy się z pierwszych rozdziałów Świętej Księgi? (kl. IV),
– Listy św. Piotra, „listy pierwszego papieża” (kl. VI),
– „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (kl. VI),
– Księgi historyczne (kl. V),
– Nowy Testament źródło Objawienia (kl. V),
– Święty Paweł – niestrudzony podróżnik (gimnazjum, kl. I),
– Listy apostolskie są skierowane także do mnie (gimnazjum, kl. I),
– Początki Nowego Testamentu (gimnazjum, kl. I),
– Odczytywanie Starego Testamentu (gimnazjum, kl. I).
 
Omawiane pomoce mogą zostać również wykorzystane przez polonistów.
 
Plansze – w dwóch formatach – przygotowano na płótnie; przechowywanie ułatwia sztywna tekturowa tuba.
 
Cena: 49,90 zł (format 50x70 cm)
Cena: 119,00 zł (format 100x140 cm)
 
Zamówienia: www.swietywojciech.pl; sprzedaż@swietywojciech.pl; tel. 61 856 22 83.