Katecheta 2/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

„VERBA DOCENT…”

Zbigniew Marek SI
Ogłoszona w dniu 11 listopada 2010 roku przez papieża Benedykta XVI posynodalna adhortacja Verbum Domini przekazuje katechetom i wszystkim związanym z katechezą Kościoła kilka ważnych do przemyślenia spraw. Wiążą się one z potrzebą odnowy wiary Kościoła w słowo Boże.
ks. Wojciech Pikor
Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini (O słowie Bożym w życiu i misji Kościoła) zaleca biblijną animację całego duszpasterstwa, które ma ukazywać centralne miejsce słowa Bożego w życiu Kościoła (VD 73). Dotyczy to w pierwszym rzędzie katechezy, która powinna być, jak przypomina adhortacja za Dyrektorium ogólnym o katechizacji (DOK 127), „przepełniona i przeniknięta myślą, duchem i postawami biblijnymi, i ewangelicznymi przez stały kontakt z samymi tekstami (biblijnymi)” (VD 74).
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.