Katecheta 3/2011
Katecheta 3/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Forum „katechety"

Katecheza w służbie słowa Bożego - słowo Boże duszą katechezy. Benedykta XVI wołanie o biblijny wymiar współczesnej katechezy
Autor: ks. Mariusz Sztaba
Słowo Boże duszą katechezy.
Benedykt XVI w najnowszej adhortacji Verbum Domini podsumował w sposób twórczy pracę Synodu Biskupów sprzed dwóch lat, który był poświęcony znaczeniu Biblii w życiu Kościoła (5-26.10. 2008). Papież w dokumencie tym – składającym się z trzech części, zatytułowanych: Verbum Dei (Słowo Boże), Verbum in Ecclesia (Słowo w Kościele) i Verbum mundo (Słowo dla świata) oraz z wprowadzenia i zakończenia – daje ważne wytyczne do „odkrywania na nowo w życiu Kościoła słowa Bożego, będącego źródłem nieustannej odnowy(...) i sercem wszelkiej działalności kościelnej” (nr 1). Ojciec Święty, ukazując znaczenie słowa Bożego w życiu Kościoła, podkreśla jego rolę w życiu poszczególnych stanów, takich jak: kapłani, diakoni, osoby konsekrowane, małżonkowie i rodziny, wierni świeccy (nr 78-85) oraz w działalności duszpasterskiej Kościoła, kładąc szczególny nacisk na liturgię Kościoła (nr 32-72) oraz jego działalność duszpasterską, a w niej na katechezę (nr 74).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.