Katecheta 3/2011
Katecheta 3/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

„VERBA DOCENT…”

ks. Wojciech Pikor
Pierwsza część artykułu, opublikowana w poprzednim numerze „Katechety”, rozpoczynała się od przedstawienia problemu katechezy biblijnej w literaturze katechetycznej. Na tym tle została ukazana narracyjna struktura Pisma Świętego, która wynika nie tylko z procesu redakcji tekstu biblijnego, ale objawia się w przepowiadaniu samego Jezusa. To właśnie Jego sposób wyjaśniania Pisma Świętego uczniom zdążającym do Emaus (Łk 24,13-25) stał się inspiracją dla narracyjnego modelu katechezy biblijnej.
ks. Jan Kochel
Animacja biblijna to dążenie do intelektualnej i duchowej formacji współczesnego człowieka przez zainteresowanie Biblią, wzbudzenie zamiłowania do jej lektury oraz ukazywanie nadprzyrodzonej mocy słowa Bożego.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.