„...EXEMPLA TRAHUNT”

Zbigniew Barciński
Pierwsza część artykułu, opublikowana w przedostatnim numerze „Katechety”, rozpoczynała się od przedstawienia problemu katechezy biblijnej w literaturze katechetycznej. Na tym tle została ukazana narracyjna struktura Pisma Świętego, która wynika nie tylko z procesu redakcji tekstu biblijnego, ale objawia się w przepowiadaniu samego Jezusa. To właśnie Jego sposób wyjaśniania Pisma Świętego uczniom zdążającym do Emaus (Łk 24,13-25) stał się inspiracją dla narracyjnego modelu katechezy biblijnej.
ks. Artur Filipiak
Na te i inne – kłopotliwe pytania – w rozmowie z ks. Arturem Filipiakiem odpowiada ks. Rafał Pajszczyk, doktor prawa kanonicznego oraz referent ds. beatyfikacji i kanonizacji Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.
Maria Kondzior
Dla uczniów klas IV-VI
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.