Metody pracy na lekcji

Skuteczna interwencja wychowawcza. Część XVII: Dyscyplinarne usunięcie ze szkoły (2)
Autor: Zbigniew Barciński
Pierwsza część artykułu, opublikowana w przedostatnim numerze „Katechety”, rozpoczynała się od przedstawienia problemu katechezy biblijnej w literaturze katechetycznej. Na tym tle została ukazana narracyjna struktura Pisma Świętego, która wynika nie tylko z procesu redakcji tekstu biblijnego, ale objawia się w przepowiadaniu samego Jezusa. To właśnie Jego sposób wyjaśniania Pisma Świętego uczniom zdążającym do Emaus (Łk 24,13-25) stał się inspiracją dla narracyjnego modelu katechezy biblijnej.
W jaki sposób dyscyplinarne usunięcie ze szkoły jest stosowane w praktyce?Za jakie zachowania uczniowie są skreślani z listy uczniów lub przenoszeni do innej szkoły? Jakie zapisy statutowe stają się wtedy podstawą takiej decyzji? Jak ocenić poszczególne przypadki skreślenia lub przeniesienia? Jakie wnioski wynikają z analizy tych przypadków?

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.