Forum „katechety"

W sprawie recenzji materiałów do bierzmowania pod redakcją ks. Piotra Tomasika
Autor: Aneta Rayzacher-Majewska, ks. Piotr Pierzchała
Artykuł archiwalny
W odpowiedzi na recenzję materiałów Przygotowanie do bierzmowania autorstwa zespołu redakcyjnego, zamieszczoną w marcowym numerze „Katechety”, pragniemy odnieść się do zarzutów stawianych przez Autorkę recenzji, p. Annę Zellmę. Poszukując przyczyn tak krzywdzącej oceny recenzowanych materiałów katechetycznych na wstępie podkreślamy, iż Recenzentka błędnie odczytała ich założenia, co w znacznej mierze wpłynęło na nieuzasadnione uwagi. Napisane przez nas pomoce służą bowiem przygotowaniu bezpośredniemu do bierzmowania, jakie dokonuje się w ramach katechezy parafialnej. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.