„VERBA DOCENT…”

Anna Zellma
Polska szkoła w ostatnich latach doświadcza licznych zmian programowych, regulowanych rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej. Są one kontynuacją reform zapoczątkowanych pod koniec lat 90. XX wieku. Według autorów tych rozporządzeń, mają one służyć wypracowaniu nowych – bardziej efektywnych, a zarazem uwzględniających dobro ucznia – obszarów pracy edukacyjnej.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.