Katecheta 6/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Forum „katechety"

W odpowiedzi na uwagi do mojej recenzji materiałów "Przygotowanie do bierzmowania"autorstwa zespołu redakcyjnego pod kierunkiem ks.Piotra Tomasika
Autor: Anna Zellma
Artykuł archiwalny
W numerze majowym „Katechety” z 2011 roku ukazały się uwagi współautorów materiałów „Przygotowanie do bierzmowania” – pani Anety Rayzacher-Majewskiej i ks. Piotra Pierzchały. Dotyczyły one kwestii, które podjęłam w recenzji wyżej wymienionych materiałów i opublikowałam w numerze 3 (z roku 2011) miesięcznika „Katecheta”. Autorzy zwrócili uwagę i wyrazili swoje niezadowolenie z mojej – w wielu miejscach krytycznej, ale uzasadnionej (chociaż jak się okazało mało czytelnej) – oceny recenzowanych materiałów. W związku z powyższym chciałabym odnieść się do uwag pani A. Rayzacher-Majewskiej i ks. P. Pierzchały, ukazując kilka istotnych kwestii dla właściwego potraktowania tematu i podać nowe, moim zdaniem ważne, uzasadnienia oraz wyjaśnienia leżące u podstaw mojej oceny recenzowanych pomocy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.