Katecheta 7/2011
Katecheta 7/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

-Eucharystia źródłem życia Kościoła. Liturgia eucharystyczna - część I -Eucharystia źródłem życia Kościoła. Liturgia eucharystyczna - część II Eucharystia źródłem życia Kościoła. Liturgia eucharystyczna - część III i obrzędy zakończenia
Autor: Longina Cywińska, Maria Frela
Dla uczniów klas gimnazjalnych
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– uświadomienie, że podczas każdej Eucharystii składamy Ojcu ofiarę Chrystusa i naszą ofiarę;
– uświadomienie, że jako dzieci jednego Boga dziękujemy w czasie liturgii eucharystycznej za dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcenia.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
– uzasadnia, że Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego;
– wymienia obrzędy liturgii eucharystycznej.
Pomoce: Pismo Święte, test luk, karty pracy.
Metody: rozmowa kierowana, poszukująca – praca z tekstem.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.