Katecheta 7/2011
Katecheta 7/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 10,00 zł

Metody pracy na lekcji

Wizualizacja w katechezie biblijnej
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
Określeniem ‘wizualizacja’ nazywam metodę polegającą na umiejscowieniu konkretnego wydarzenia na planie miasta lub budynku, na makiecie lub mapie. Pozwala ona na lepsze i bardziej realistyczne wyobrażenie sobie sytuacji opisanej na stronicach Biblii. Wiedząc, że w dzisiejszych szkołach zdecydowaną większość uczniów stanowią wzrokowcy oraz wykorzystując odkrycia współczesnej archeologii i preferowany przez uczniów styl uczenia się, możemy poprzez wizualizację zainteresować ich Pismem Świętym oraz ułatwić zarówno wprowadzenie do lectio divina, jak i zapamiętanie biblijnych scen. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.