Katecheta 7/2011
Katecheta 7/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz - Jan Paweł II
Tomasz i Anna Wełniak
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,90 zł

Forum „katechety"

Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej w świetle "Lineamentów"XIIISynodu Biskupów w 2012 roku
Autor: Anna Emmanuela Klich OSU
Artykuł archiwalny
Cały Kościół został wezwany do włączenia się w przygotowania XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach od 7 do 28 października 2012 r. Tematem synodu są słowa: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej.
Lineamenta, podpisane dnia 2 lutego 2011 r., zostały rozesłane do Synodów Biskupów Katolickich Kościołów Wschodnich sui iuris, do konferencji episkopatów, dykasterii Kurii Rzymskiej oraz do Unii Przełożonych Generalnych. Do każdego rozdziału dokumentu dołączono pytania, które mają za zadanie ułatwić dyskusję na szczeblu Kościoła powszechnego, dyskusję, w której wezmą udział przedstawiciele diecezji, regionów duszpasterskich, parafii, zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń, ruchów itd.
W krótkiej prezentacji dokumentu zostaną wskazane powody wyboru tematu, cele postawione przed Synodem Biskupów, a także cztery zagadnienia, ściśle związane z nową ewangelizacją dla przekazu wiary chrześcijańskiej.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.