Katecheta 7/2011
Katecheta 7/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Kiedy zacznie się niebo? Historia Bena Breedlove'a
Ally Breedlove
KSIĄŻKA
29,90 zł 5,00 zł

Forum „katechety"

-Sprawozdanie z Międzywyznaniowej Konferencji Naukowej "Ekumeniczny wymiar katechezy" -Sprawozdanie z XXXVII Katechetycznego Sympozjum Studentów KUL-UKSW "Katechetyczny dialog międzyosobowy"
Autor: Aneta Rayzacher-Majewska
Artykuł archiwalny
Dnia 17 maja 2011 r. salę kinową Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wypełniły osoby dzielące swoje teologiczne zainteresowania między ekumenizm a katechezę. Działo się tak za sprawą międzywyznaniowej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Sekcje Teologii Ekumenicznej oraz Katechetyki UKSW. Konferencja była objęta patronatem Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, natomiast wszelkie wystąpienia – zgodnie z tematem spotkania – miały ukazać ekumeniczny wymiar katechezy. Nad przebiegiem sympozjum czuwały czołowe postaci obu sekcji – ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc, kierownik Sekcji Teologii Ekumenicznej, oraz ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek, kierownik Sekcji Katechetyki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.