Katecheta 7/2011
Katecheta 7/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
24,90 zł 21,20 zł

Forum „katechety"

Uniwersytet Biblijny Świętego Józefa, czyli jak czytać Pismo Święte z dziećmi
Autor: ks.Grzegorz Zadrożny, Małgorzata Dec
Artykuł archiwalny
Uniwersytet Biblijny dla dzieci powstał w parafii św. Józefa w Lublinie. Współpraca na polu formacyjnym w różnych grupach wiekowych katechetki Pani Małgorzaty Dec oraz ks. Grzegorza Zadrożnego zaowocowała powstaniem tej nowej formy katechetycznej. Podstawowym założeniem twórców Uniwersytetu Biblijnego było upowszechnianie czytania Biblii, aby regularna jej lektura rozwijała, umacniała i oczyszczała wiarę. W ocenie autorów programu taka metoda pracy powinna pomóc dzieciom i rodzicom w zdobywaniu wiedzy o Biblii oraz rozbudzić w nich pragnienie kształtowania swojego życia w duchu słowa Bożego.
Nauka na Uniwersytecie została skoncentrowana wokół niedzielnej Eucharystii. Dzieci wraz z rodzicami miały aktywnie uczestniczyć w śpiewach i modlitwach mszalnych. Pracę małych studentów podporządkowano wydarzeniom parafialnym oraz specyfice roku liturgicznego. Zaplanowano ją w taki sposób, aby dzieci – wraz z rówieśnikami – mogły uczestniczyć w rekolekcjach, wydarzeniach parafialnych, a w okresie tradycyjnych świąt i uroczystości razem z rodzicami brać udział w spotkaniach. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.