Metody pracy na lekcji

Skuteczna interwencja wychowawcza. Część XVIII: Dlaczego uczniowie źle się zachowują? (1)
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
We wszystkich artykułach niniejszego cyklu w centrum naszej uwagi znajduje się jedno główne pytanie… Jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić interwencję wychowawczą w sytuacji trudnych zachowań uczniowskich?
Dotychczas szukaliśmy odpowiedzi na dwa sposoby. Po pierwsze, stawialiśmy pytanie, jak skutecznie przeprowadzić interwencję wychowawczą w konkretnych typach trudnych zachowań uczniowskich. Sposób drugi był związany z pytaniem, jak stosować konkretne środki wychowawcze (zapytaliśmy o ostateczne środki wychowawcze, takie jak korzystanie z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznym oraz o dyscyplinarne usunięcie ucznia). Obydwa te sposoby analizowania spraw związanych z interwencją wychowawczą koncentrowały się na „technice” interwencji: co i w jaki sposób zrobić.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.